Mon Plaisir Kleuter School
gezonde school
Blackboard Mon Plaisir Basis School
fresh menu leftfresh menu right
 
 
Home Algemeen Klachtenregeling
Klachtenregeling
Onze school heeft een klachtenregeling. Wanneer u een klacht heeft over de school of over een medewerker van de school, dan kunt u hiervan gebruik maken. Uitgangspunt van de klachtenregeling is dat klachten, problemen, vragen en dergelijke in eerste instantie worden aangekaart bij diegene die direct met de kwestie te maken heeft. Een ouder met bijvoorbeeld een klacht over (het lesgeven van) een leerkracht kan dus niet bij het schoolbestuur terecht, voordat de ouders / verzorgers met de desbetreffende leerkracht hierover hebben gesproken. Hiermee wordt voorkomen dat de positie van de leerkracht (oftewel diens gezag in de klas) wordt ondermijnd. Daarnaast schept dit duidelijkheid over de rol en de positie van het schoolbestuur. Op onze school zijn de leerkrachten de eerstverantwoordelijken voor de kinderen; de directie heeft de eindverantwoordelijkheid. Bij een klacht wordt er altijd een stappenplan gevolgd. Dat ziet er als volgt uit:

Stap 1: De ouders nemen de klacht rechtstreeks op met de leerkracht

Stap 2: Vinden de ouders en / of leerkracht geen bevredigende oplossing voor het probleem, dan wordt de directeur van de school ingeschakeld. Deze kan overigens ook al in de eerste stap bij de kwestie worden betrokken, maar alleen met instemming van een van beide partijen.

Stap 3: Indien ook na het overleg met de directeur de kwestie niet bevredigend kan worden opgelost, wordt de zaak voorgelegd aan het schoolbestuur. Deze zal in voortdurend overleg met de directeur de kwestie bezien en hopelijk tot een oplossing kunnen brengen.
 

Powered by Exceleration21. Valid XHTML and CSS.